ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
כ
א
י
ו
 
י
X
י
מ
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

ת
י
ב
ר
כ
נ
ס
ש
נ
ה
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2019