ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
ה
נ
ר
ט
 
י
X
ו
פ
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

ק
י
ו
ר
ג
ו
ע
ב
ע
ר
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2018