ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
נ
א
ו
ה
 
י
X
נ
ו
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

ש
ל
ו
ד
י
א
מ
ב
נ
נ
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2018