ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
ו
מ
י
ע
 
י
X
ע
ל
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

א
ר
צ
ב
ו
ב
ו
א
ו
ל
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2019