ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
ו
ד
ר
א
 
י
X
פ
ת
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

ס
ו
ג
י
מ
ש
י
ר
י
ד
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2018