ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
כ
ר
ד
כ
 
י
X
ל
ד
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

א
מ
נ
י
ו
ע
נ
מ
א
י
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2018