ריבוע מיליםword square

 
הכניסו את האותיות לתשבץ כך שבכל שורה ובכל עמודה תתקבל מילה. נא לזכור כי אותיות סופיות מופיעות בתור אותיות רגילות.
ש
ס
ה
כ
 
י
X
ס
ו
 
 
 
###
#
י

   
X
###
#

ל
כ
ח
ו
מ
ר
מ
ב
ר
כ
 

© www.word-square.com כל הזכויות שמורות 2017-2018